De ene basisschool is de andere niet. Er zijn binnen het basisonderwijs nog wel wat verschillen aan te wijzen. Er zijn verschillende soorten basisscholen en leermethodes. Daarom is een basisschool uitzoeken soms wat lastig, terwijl het voor andere ouders juist heel duidelijk vaststaat waar hun kinderen tot hun twaalfde les krijgen. Het geven van onderwijs is volgens de Grondwet vrij, maar alle scholen moeten aan de Wet op primair onderwijs voldoen.

windroosDe verschillen liggen op verschillende punten. Zo zijn er basisscholen met een levensbeschouwelijke identiteit. Binnen het onderwijs wordt dan vanuit een bepaald standpunt les gegeven en stil gestaan bij feesten, gebruiken en rituelen die bij de godsdienst horen. In Nederland heb je bijvoorbeeld katholieke scholen, reformatorische scholen en joodse scholen.

Basisscholen die onder de overheid vallen, zijn openbare scholen. Zij gaan niet uit van een bepaalde levensbeschouwing of geloofsovertuiging. Dat betekent echter niet dat je er als gelovig jongetje of meisje niet welkom bent. Over het algemeen wordt er wel aandacht besteed aan feesten uit verschillende culturen.

Kinderen die moeite hebben met leren of een lichamelijk of geestelijke beperking hebben kunnen vaak naar speciaal onderwijs, dat speciaal is ingericht om deze kinderen te helpen met leren.

DSCN3545Als laatste is er ook bijzonder onderwijs. Bij deze scholen wordt les gegeven vanuit bepaalde onderwijskundige ideeën. Zo is er bijvoorbeeld de Daltonmethode, waar ‘de taak’ het belangrijkst is. Dat is een afspraak tussen leraar en leerling over wat de leerling moet doen. De kinderen bepalen zelf wanneer en met wie ze aan de opdracht gaan werken. Het is hierbij belangrijk dat talenten zo goed mogelijk worden benut.

Een andere vorm is de Vrije School. Het uitgangspunt hiervan is dat iedereen op aarde reïncarneert en zijn eigen weg zoekt. Ouders en leraren helpen kinderen hierbij. In de zeven jaar dat het duurt leert het kind eerst de wil en grove motoriek, daarna emotie en fijne motoriek en uit eindelijk intellect. Schoonheid, creativiteit en beweging zijn belangrijke factoren op de vrije school. De lesstof is verpakt in beelden, verhalen en liedjes.

Zo zijn er nog andere vormen van basisonderwijs. Meer daarover kun je hier lezen.