De eerste zogeheten iPad-scholen gaan in augustus open, maar op één daarvan is ophef ontstaan. Zeker tien ouders hebben hun kinderen van basisschool de Driemaster in Sneek gehaald, zo meldt Telegraaf. Een paar weken geleden werd het schoolsysteem aan de ouders gepresenteerd. Sindsdien hebben tien ouders hun kinderen van de school gehaald. Een fors aantal, want de school telde 77 leerlingen in totaal.

ipad2De ouders zijn bang dat de leerkrachten niet precies weten hoe ze les moeten geven, ondanks dat ze denken dat ze wel de technologische kennis hebben. Ook vinden ze het vreemd dat er geen vaste leslokalen en tijden meer zijn. Alle leerlingen op de school krijgen een iPad en gaan (deels) over op een nieuw lesmodel, ontwikkeld door Onderwijs voor Nieuwe Tijd (O4NT). Dit houdt in dat er dus geen vaste leslokalen, tijden en leerkrachten meer zijn. Innovatie, creativiteit en flexibiliteit zijn belangrijke punten voor deze nieuwe scholen.

De directrice van de school, Janet Visser, is nog steeds positief. “Allemaal een iPad betekent niet dat ze niet meer met de hand leren schrijven. En er is veel behoefte aan flexibiliteit wat schooltijden betreft, dat kunnen we nu bieden. Het betekent echt niet: kijk maar wanneer je binnenkomt.”

Tags: