Leerlingen krijgen in het basisonderwijs les in allerlei gebieden. Zo besteden ze op school bijvoorbeeld aandacht aan taalvaardigheid, rekenen en wereldoriëntatie. Maar vaak geven leraren ook les over de natuur. Met natuuronderwijs wil de school kinderen bewust maken van de natuur en hun interesse wekken voor de bescherming ervan. Kinderen kunnen ook een werkstuk hierover schrijven. Bijvoorbeeld over de Nederlandse natuurfilm De Nieuwe Wildernis, die beelden toont van de Oostvaardersplassen. Dit is een bijzonder natuurgebied in ons land omdat planten en dieren helemaal hun eigen gang mogen gaan. In de Oostvaardersplassen is amper bemoeienis van mensen en dat maakt dat het gebied ‘puur natuur’ te noemen is.

In de natuurfilm De Nieuwe Wildernis zien we beelden van het landschap (graslanden, moerassen, waterplassen en riet) en de vele dieren die hier wonen (o.a. Konikpaarden, edelherten, vossen, bevers, zeearenden, aalscholvers). Het belangrijkste thema van de film is leven en dood. Overleven in de natuur is namelijk zo makkelijk nog niet. Kinderen krijgen dankzij de film een uniek kijkje in de Nederlandse natuur. Sinds 25 september draait de film in de bioscoop en zijn er al meer dan 100.000 bezoekers geweest. Er is bovendien speciaal lesmateriaal voor basisscholen gemaakt. Zo kunnen leraren en leerlingen samen meer leren over de natuur in de Oostvaardersplassen.

Bij het maken van de film zijn veel mensen en partijen betrokken geweest. Cameramensen hebben onder leiding van ecoloog Ruben Smit 600 dagen gefilmd en 350 uur aan filmmateriaal opgenomen. De makers van De Nieuwe Wildernis hebben hulp van partners en sponsoren gekregen om de natuurfilm daadwerkelijk te maken. De wildernis ingaan zonder de juiste uitrusting is niet slim. Daarom sponsort Bever Outdoor de film door de crew te faciliteren met waardevolle outdoor jassen. De essentie m.b.t. kinderen is om ook te laten zien dat je in Nederland goed gekleed naar buiten en zelfs de natuur in moet gaan. Ook natuurorganisaties als Staatsbosbeheer, Vroege Vogels, het Flevolandschap en Stad en Natuur Almere hebben de filmproductie mogelijk gemaakt. En Dutch Filmworks heeft gezorgd dat de film voor alle ouders en kinderen te zien is in de bioscoop.

Trailer De Nieuwe Wildernis powered by Dutch FilmWorks.

Tags: