Het advies van basisscholen over de vervolgstudie van hun leerlingen is vaak hoger dan dat de Citotoets uitwijst. De Inspectie van het Onderwijs maakte een analyse waar dat uit naar voren komt.

media_xl_1624872De inspectie bekeek scores van 150.000 leerlingen die de Citotoets vorig jaar hebben gemaakt. Deze scores werden vergeleken met de adviezen die de basisschool vervolgens aan de ouders en kinderen meegaf over het vervolg van hun studieloopbaan. Een op de vier leerlingen kreeg een hoger schooladvies dan de eindtoets had gesuggereerd. Tien procent kreeg juist een lager schooladvies. Opvallend was dat vooral kinderen uit Friesland lagere adviezen kregen en kinderen uit grote steden een hoger advies.

Inmiddels doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van het schooladvies. Een citotoets is overigens niet het enige dat bepaalt hoe een advies luidt. Zo wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar gedrag en ontwikkeling van kinderen.

Tags: