Deze zomer verdwijnen scholen, doordat er bezuinigd wordt op speciaal onderwijs. Kinderen met autisme moeten in een aantal plaatsen iets anders verzinnen. Zo sluiten scholen in Breda, Zwolle en Brielle voor kinderen die extra zorg behoeven. Een klap voor ouders met een autistisch kind. Zij zullen nog meer aandacht aan hun kinderen moeten besteden, terwijl dat niet genoeg is. Voor deze kinderen verdwijnt het onderwijs, dus de opvoeding van kinderen met een autistische stoornis wordt moeilijker.

autisten-opvoeden-grootenklein

Autistische kinderen zullen voortaan steeds vaker naar gewone scholen moeten gaan, volgens het passend onderwijs dat volgend jaar wordt ingevoerd. Dit geldt vooral voor kinderen met leerproblemen. Voor echt problematische gevallen blijft er vooralsnog plek in het speciaal onderwijs. Door de bezuinigingen in het onderwijs zullen geleidelijk aan speciale scholen kleiner worden en misschien zelfs verdwijnen. Gewone scholen daarentegen worden groter en krijgen meer geld.

Met de bezuinigingen wil het kabinet zorgen dat er minder leerlingen naar speciale scholen gaan. Van 2003 tot 2011 groeide dat aantal met 15.000 leerlingen. Toen kabinet-Rutte-I 300 miljoen euro wilde bezuinigen op passend onderwijs stuitte het op grote protesten, waarna de maatregel werd geschrapt. Toch moet het geld in veel onderwijsregio’s voor leerlingen die extra steun nodig hebben herverdeeld worden.

De gevolgen van de bezuinigingen zijn er niet alleen voor kinderen. Ouders met autistische kinderen komen vaak tijd tekort door de zorg. Nu krijgen ze het alleen maar drukker. Vaak werken deze ouders al minder dan gemiddeld, maar hebben ze ook een verhoogd ziekteverzuim. Als de opvoeding zwaarder wordt doordat speciale scholen sluiten, neemt de stress van de verzorger toe en de gezondheid af. Hierdoor is men genoodzaakt om via andere wegen een uitweg te zoeken om de kinderen van de juiste begeleiding te voorzien. Ouders en verzorgers kunnen daarbij de hulp inroepen van een kinderpsycholoog die gespecialiseerd is in de opvoeding van kinderen. Deze kan op een positieve en humoristische manier de kinderen benaderen en begeleiden tijdens hun jeugd. Dit ontlast de ouders waardoor de kans op andere negatieve invloeden verminderd.

Tags: