Welkom bij de kindervriend

Laatste Posts

 • Natuuronderwijs met De Nieuwe Wildernis
   

  Natuuronderwijs met De Nieuwe Wildernis

  Leerlingen krijgen in het basisonderwijs les in allerlei gebieden. Zo besteden ze op school bijvoorbeeld aandacht aan taalvaardigheid, rekenen en wereldoriëntatie. Maar vaak geven leraren ook les over de natuur. Met natuuronderwijs wil de school kinderen bewust maken van de natuur en hun interesse wekken voor de bescherming ervan. Kinderen kunnen ook een werkstuk hierover schrijven. Bijvoorbeeld over de Nederlandse natuurfilm De Nieuwe Wildernis, die beelden toont van de Oostvaardersplassen. […]

   
   
 • Autistische kinderen steeds vaker gedwongen naar gewone school
   

  Autistische kinderen steeds vaker gedwongen naar gewone school

  Deze zomer verdwijnen scholen, doordat er bezuinigd wordt op speciaal onderwijs. Kinderen met autisme moeten in een aantal plaatsen iets anders verzinnen. Zo sluiten scholen in Breda, Zwolle en Brielle voor kinderen die extra zorg behoeven. Een klap voor ouders met een autistisch kind. Zij zullen nog meer aandacht aan hun kinderen moeten besteden, terwijl dat niet genoeg is. Voor deze kinderen verdwijnt het onderwijs, dus de opvoeding van kinderen […]

   
   
 • Ouders halen kinderen van iPad-school
   

  Ouders halen kinderen van iPad-school

  De eerste zogeheten iPad-scholen gaan in augustus open, maar op één daarvan is ophef ontstaan. Zeker tien ouders hebben hun kinderen van basisschool de Driemaster in Sneek gehaald, zo meldt Telegraaf. Een paar weken geleden werd het schoolsysteem aan de ouders gepresenteerd. Sindsdien hebben tien ouders hun kinderen van de school gehaald. Een fors aantal, want de school telde 77 leerlingen in totaal. De ouders zijn bang dat de leerkrachten […]

   
   
 • Cyberpesten vaak niet besproken op school
   

  Cyberpesten vaak niet besproken op school

  Uit onderzoek van Hyves en Reactif blijkt dat 60 procent van de kinderen op school nooit cyberpesten bespreekt. Cyberpesten wordt nooit besproken op veertig procent van de Nederlandse scholen. Op 18 procent van de overige scholen wordt pesten via internet bijna nooit besproken. Hyves hield een onderzoek onder 2200 kinderen. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat ieder jaar ongeveer 60.000 kinderen slachtoffer van cyberpesten worden. Tweederde van de […]

   
   
 • Basisscholen geven hoger advies dan Cito-scores
   

  Basisscholen geven hoger advies dan Cito-scores

  Het advies van basisscholen over de vervolgstudie van hun leerlingen is vaak hoger dan dat de Citotoets uitwijst. De Inspectie van het Onderwijs maakte een analyse waar dat uit naar voren komt. De inspectie bekeek scores van 150.000 leerlingen die de Citotoets vorig jaar hebben gemaakt. Deze scores werden vergeleken met de adviezen die de basisschool vervolgens aan de ouders en kinderen meegaf over het vervolg van hun studieloopbaan. Een […]